Title Image

Brief Coronovirus CIG Salland

Brief Coronovirus CIG Salland

Op dit moment heerst er in Nederland een Coronavirus- (COVID 19) pandemie. Dat betekent dat veel mensen binnen een korte tijd hetzelfde virus hebben. Samen met alle verloskundigenpraktijken de gynaecologen het echocentrum Fetura het Deventer Ziekenhuis en de kraamzorgorganisaties in de regio (de Integrale Geboortezorg Organisatie Salland, www.geboortezorgsalland.nl) zijn er afspraken gemaakt omtrent het Coronavirus. Deze afspraken gelden in ieder geval tot 31 maart 2020. In deze brief informeren wij je hierover. Omdat de situatie snel verandert veranderen ook adviezen snel. Houd daarom de social media van je zorgverlener en www.geboortezorgsalland.nl in de gaten zodat je op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen.

Antwoord op vragen over virus en zwangerschap

Wij kunnen ons voorstellen dat je vragen hebt bijvoorbeeld wat je kunt doen om besmetting te voorkomen of de baby risico loopt of wat je moet doen als je besmet bent. Voor het antwoord op dit soort vragen verwijzen wij naar de site van RIVM (https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden).

Er is op dit moment geen enkele aanwijzing dat het COVID-19 virus bij zwangere vrouwen meer (of minder) risico’s geeft dan bij anderen. Dus alle aanwijzingen voor burgers gelden ook voor zwangere vrouwen en kraamvrouwen.

Voor de gezondheid en veiligheid van jou je baby en die van ons wijzen wij je op een aantal belangrijke zaken. Als je intensief contact hebt (gehad) met een persoon die het virus zou kunnen hebben bijvoorbeeld omdat het een huisgenoot is of iemand die in een risicogebied is geweest kan hij of zij jou besmet hebben. Je kunt dan koorts krijgen (lichaamstemperatuur van 38 graden Celsius of hoger) en klachten als keelpijn hoofdpijn verkoudheid hoesten en/of benauwdheidsklachten. In dat geval neem dan contact op met de huisarts.

Ook willen wij jullie vragen om bij (lichte) griepverschijnselen verhoging/koorts of verkoudheid niet naar de praktijk/ het ziekenhuis/ het echocentrum te komen maar telefonisch contact met ons op te nemen. Wij kijken dan samen met je naar de juiste oplossing.

Verder zijn de volgende hygiënische maatregelen belangrijk:

 • Was regelmatig je handen
 • Hoest of nies in je elleboog
 • Gooi papieren zakdoekjes direct na gebruik weg
 • Was je handen regelmatig of wrijf ze in met handalcohol
 • Schud geen handen en begroet mensen liever niet met kussen
 • Houd sociale afstand

Aanpassing van onze praktijkorganisatie tijdens de grieppandemie

Om de zorg tijdens de zwangerschap bevalling en kraambed verantwoord te kunnen blijven geven hebben wij samenwerkingsafspraken gemaakt met omliggende verloskundigenpraktijken kraamzorg en ziekenhuis.

Voor alle zwangerschapscontroles geldt het volgende (dus zowel bij de verloskundige als gynaecoloog)

 • Wij vragen je om alléén naar de controle toe te komen en geen kinderen of partner mee te nemen.
 • Alle echo-afspraken dus ook die van de 20-weken echo blijven staan. We zullen wel kritisch naar de medische noodzaak van de echo kijken om ook deze afspraken tot een minimum te beperken. Alle al geplande pretecho’s zullen vervallen in ieder geval tot 31 maart. Kom alleen of met partner.
 • Groepsbijeenkomsten zoals informatieavonden en Centering Pregnancy-bijeenkomsten worden afgelast in ieder geval tot 1 april 2020.
 • Sta je op het punt van bevallen? De keuze voor een thuis- of ziekenhuisbevalling blijft tenzij het medisch gezien noodzakelijk is dat je in het ziekenhuis bevalt. We kunnen de plaats van de bevalling opnieuw met je bespreken ook met het oog op de bezetting van ziekenhuisbedden en de druk op het ziekenhuispersoneel.
 • Wanneer je gaat bevallen in het ziekenhuis mag er voorlopig maar één begeleider bij de geboorte (en überhaupt in het ziekenhuis) aanwezig zijn dus ook niet op de gang of ergens anders in het ziekenhuis.
 • Ook kraamvisite na de bevalling is niet gewenst in het ziekenhuis. Beval je thuis minimaliseer het kraambezoek en vraag ze alléén langs te komen als ze geen ziekteverschijnselen hebben.
 • Moet je langer in het ziekenhuis blijven dan gelden de regels die in het ziekenhuis worden gehanteerd en dient bezoek overlegd te worden met de zorgverleners aldaar.
 • Verder gelden voor zwangeren dezelfde maatregelen als voor niet-zwangeren. Houd daarom het nieuws in de gaten en volg de algemene richtlijnen van het RIVM op.
 • Alle zorgverleners in de regio doen hun best om de kans op besmetting en daarmee verspreiding zo klein mogelijk te houden. Wij hebben met elkaar afgesproken elkaar te helpen wanneer er onverhoopt toch zorgverleners zijn die ziek worden. Op deze manier blijft de kwaliteit van de zorg optimaal. Wij doen er alles aan om deze bijzondere periode in jullie leven op de juiste manier te begeleiden.

Veranderingen in onze praktijkruimtes/gynaecologische poli in verband met verspreiding van het virus

Je zult merken dat wij in onze praktijken een aantal zaken hebben aangepast. Om besmetting te voorkomen hebben wij bijvoorbeeld de lectuur en het speelgoed uit de wachtkamer gehaald en schenken wij geen koffie thee en/of water meer. Ook nemen wij speciale schoonmaakregels in acht en gebruiken wij zo nodig hygiënische hulpmiddelen.

Specifiek voor de zwangere vrouwen die onder controle zijn bij één van de verloskundigen praktijken geldt het volgende:

 • Cliënten die de komende weken een afspraak hebben op de praktijk worden in de dagen vóór deze afspraak gebeld door de verloskundige.
 • Tussen 16-27 weken zwangerschap zijn medisch gezien geen controles noodzakelijk en worden deze dan ook niet gedaan tenzij deze echt nodig zijn. We realiseren ons dat dit een lange periode is. Daarom zoeken we telefonisch contact met je in de dagen na de 20 weken echo en plannen we rond 24 weken ook nog een telefonisch consult.
 • Controles die wel plaatsvinden worden zo kort mogelijk gehouden. Dit betekent dat we alléén je bloeddruk en de groei van je buik controleren.
 • Vragen beantwoorden we telefonisch.

Specifiek voor de zwangere vrouwen die onder controle zijn in het Deventer Ziekenhuis (bij de gynaecoloog) geldt het volgende:

 • De geplande poli afspraken gaan vooralsnog door.
 • Wel zullen we kritisch kijken naar de noodzaak van elk consult en bestaat de mogelijkheid dat consulten worden omgezet naar telefonische consulten.

Veranderingen met betrekking tot de kraamtijd

 • De intakes door de kraamzorg zullen tijdelijk telefonisch plaats vinden.
 • De kraamzorg wordt geleverd zoals dat vooraf met je is besproken. Behalve bij een bewezen besmetting of sterke verdenking komt er geen kraamzorg in huis. Zij beschikken niet over de noodzakelijke beschermingsmaterialen. Er zal dan met de overige betrokken zorgverleners gezocht worden naar een passende oplossing.
 • Kraamvisites door de verloskundige zijn telefonisch tenzij de hielprik moet worden gedaan of er een andere reden is dat we langs moeten komen. Dit geldt ook voor de kraamvisites op de kraamafdeling deze zullen ook telefonische verricht worden door je eigen verloskundige.
 • De 6 weken nacontrole doen we ook telefonisch.

Ook achter de schermen nemen wij gezamenlijk de nodige voorzorgsmaatregelen en volgen hierbij nauwgezet de adviezen van het RIVM de GGD en het ROAZ (de regionale organisatie voor acute zorg). Er liggen draaiboeken klaar indien zorgverleners ziek worden of het ziekenhuis overbelast raakt door de epidemie zodat de geboortezorg zoveel mogelijk gewaarborgd blijft. Maar ook protocollen indien een zwangere of barende verdacht wordt van besmetting of bij bewezen besmetting.

Als je na het lezen van deze informatie nog vragen hebt dan kun je die natuurlijk altijd aan ons stellen. Wij blijven je zo goed mogelijk van zorg voorzien. Voor actuele informatie kun je ook op de website van je zorgverlener kijken.

Tot Slot

Het zijn bijzondere tijden. Maar we zijn een nuchtere regio. Wij hopen op je begrip en medewerking. Ook wijzelf houden onze eigen gezondheid goed in de gaten. Op deze manier zorgen we voor elkaar!

Namens het hele team van verloskundigen, echoscopisten, kraamverzorgenden, verpleegkundigen, gynaecologen en het Deventer Ziekenhuis

IGO Geboortezorg Salland