Title Image

Update Corona nieuws

Update Corona nieuws

28-03-2020

Beste zwangere,

Er is op dit moment geen enkel probleem met de capaciteit van geboortezorg in onze regio. Als je
gaat bevallen zijn alle faciliteiten normaal beschikbaar op dit moment. Wel zijn de maatregelen om
besmetting te voorkomen opnieuw aangescherpt door de regering deze week. Het is nog belangrijker
om het aantal contacten tot een minimum te beperken en daarom zijn de volgende extra
maatregelen genomen.

Voor alle zwangeren:

Het bloedprikken is voor alle zwangeren tot een minimum beperkt: – Altijd aan het begin van de
zwangerschap – Meestal tussen 27 en 30 weken – Het testen op zwangerschapssuiker wordt 4 weken
uitgesteld naar 28 weken en het aantal zwangeren waar we het bij testen is sterk beperkt. We testen
alleen nog als je symptomen van zwangerschapssuiker hebt of als je in het verleden
zwangerschapssuiker hebt gehad. – Verder zullen we steeds bij elke indicatie voor bloedprikken
afwegen hoe belangrijk het is. Natuurlijk verliezen we veiligheid hierbij niet uit het oog!

Echoscopie in de zwangerschap:

In de zwangerschap zullen alleen de strikt noodzakelijke echo’s worden uitgevoerd. Dit betekent dat
er medische indicatie moet zijn voor het maken van een echo. Deze zal door je eigen verloskundige
worden verstrekt indien noodzakelijk. Dit geldt voor echo’s bij de echocentra zoals Fetura maar ook
voor echo’s in de eigen verloskundigenpraktijken.

Voor zwangeren die naar het Deventer Ziekenhuis moeten voor een controle:

We laten je alleen komen als het strikt noodzakelijk is. Je wordt van tevoren gebeld. We raden je aan
voor je bezoek de website van het DZ te raadplegen; www.dz.nl . Er zijn veel voorzorgsmaatregelen
genomen om besmetting te voorkomen.

Gehoorscreening en hielprik:

De gehoorscreening in de kraamweek wordt uitgesteld naar een later tijdstip. De hielprik gaat wel
gewoon door. Meer informatie vind je hier: https://www.pns.nl/gehoortestbaby/professionals/coronavirus.

De kraamperiode:

Kraambezoek is normaal gesproken onderdeel van de kraamweek. De situatie nu is verre van
normaal. Als de kraamverzorgster aanwezig is vragen wij jullie geen kraamvisite te ontvangen. Ons
advies is om kraamvisite voorlopig helemaal niet te laten komen, dus ook niet als de
kraamverzorgende weg is. Dat is niet leuk, maar wel veiliger. Voor jou, je kindje en onze
medewerker. We verwachten dat iedereen hier begrip voor heeft en dit advies opvolgt.

Wat als je zelf ziek bent in de kraamweek?

Als je kraamzorg nodig hebt, bijvoorbeeld bij ontslag uit het ziekenhuis, informeren wij telefonisch
uitgebreid naar jullie gezondheid. Als jij (of een van je gezinsleden) besmet bent met het coronavirus
of klachten hebt die wijzen op een besmetting, dan levert Naviva aangepaste kraamzorg. De
kraamverzorgende verleent dagelijkse kortdurende zorg (2 – 3 uur) bij jou thuis. Ze draagt daarbij de
voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals handschoenen, een mondmasker, spatbril
en schort. De korte zorg thuis wordt gecombineerd met Zorg Op Afstand.

• Zorg Op Afstand: Als jij of een van je huisgenoten besmet (of verdacht) is, dan leveren wij
zorg met persoonlijke beschermingsmiddelen. De fysieke zorg vullen we in dat geval aan met
Zorg Op Afstand. Zorg Op Afstand is een compleet pakket aan digitale voorlichting,
instructies en zorgregistratie. Op afgesproken tijdstippen heeft de kraamverzorgende contact
met jou via beeldbellen. Met zo’n videoconsult kan ze vragen beantwoorden, adviezen geven
en live meekijken met bijvoorbeeld een voeding. Dit beeldbellen gaat met een beveiligde
verbinding: jouw privacy is gegarandeerd.

• Klachten tijdens de kraamweek: Mochten klachten zich tijdens de kraamweek ontwikkelen,
dan bespreek je dit met je kraamverzorgende en verloskundige. Ook dan bekijken we hoe we
de kraamzorg op een veilige manier kunnen voortzetten.

Meer informatie:

We snappen dat deze periode in je zwangerschap ook kan zorgen voor veel vragen. De meest
gestelde vragen vind je beantwoord; https://allesoverzwanger.nl/veel-gestelde-vragen-overhetcoronavirus/
Zijn je vragen hier niet mee beantwoord of heb je vragen specifiek voor deze
regio of je eigen zorgverlener neemt dan per telefoon of mail contact met je verloskundige of gynaecoloog op.

Vriendelijke groet,

Namens het hele team van verloskundigen, echoscopisten, kraamverzorgenden,
verpleegkundigen, gynaecologen en het Deventer Ziekenhuis.

IGO Geboortezorg Salland