Title Image

Kinkhoest en zwanger

Kinkhoest en zwanger

Kinkhoest is een erg besmettelijke ziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie. Vaccinatie tegen kinkhoest wordt aan alle kinderen in Nederland aangeboden in het Rijksvaccinatieprogramma. Hierdoor is het aantal kinderen dat overlijdt aan kinkhoest sterk afgenomen.

Wat is kinkhoest?

Kinkhoest is een infectie van de luchtwegen die veroorzaakt wordt door de bacterie Bordetella pertussis en soms door Bordetella parapertussis. De bacterie maakt een gifstof aan, hierdoor ontstaan hoestbuien die tot 3-4 maanden kunnen aanhouden. Kinkhoest wordt daarom ook wel de ‘100-dagenhoest’ genoemd. De tijd tussen besmetting en de eerste verschijnselen is meestal 7-10 dagen en nooit langer dan 21 dagen.

Risico’s bij kinkhoest en zwangerschap

Risico kinkhoest voor pasgeborene

Kinkhoest is gevaarlijk voor jonge zuigelingen die nog niet gevaccineerd zijn. Bij pasgeborenen en prematuren kan kinkhoest geheel atypisch verlopen met apneus (ademstilstand) en cyanose (blauw kleuren van de huid) terwijl het hoesten ontbreekt. Niet (of slechts gedeeltelijk) gevaccineerde baby’s jonger dan een jaar hebben een verhoogd risico op complicaties. Bij hen kan blijvend hersenletsel ontstaan door hypoxie tijdens hoestbuien of door apneu (ademstilstand). Inenting tegen kinkhoest is opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Vaccinatie van baby’s is mogelijk vanaf 6 weken na de geboorte.

Borstvoeding

De bijdrage van borstvoeding in de overdracht van antistoffen na kinkhoestvaccinatie is zeer beperkt (Pandolfi 2016).

Advies

Wanneer iemand in het gezin kinkhoest heeft en er is een pasgeboren baby in het gezin of er is sprake van een zwangerschap van meer dan 34 weken, raadpleeg dan de huisarts. Dit kan reden zijn om uit voorzorg alle gezinsleden te behandelen en daardoor infectie van de baby te voorkomen.
Op 2 december 2015 heeft de Gezondheidsraad (in samenwerking met Zorginstituut Nederland) advies over kinkhoestvaccinatie uitgebracht aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport:
Vaccinatie tegen kinkhoest: doel en strategie. De Gezondheidsraad adviseert kinkhoestvaccinatie van zwangere vrouwen om zodoende jonge zuigelingen te beschermen tegen kinkhoest. De minister zal later besluiten of zij het advies om zwangeren tegen kinkhoest te vaccineren overneemt en hoe dit vaccinatieadvies zou kunnen worden uitgevoerd. Tot die tijd zijn de kosten voor het vaccineren van zwangere vrouwen tegen kinkhoest voor eigen rekening.

Lees meer op de website van het RIVM over kinkhoest, de vaccinaties en hoe om te gaan met een kind met kinkhoest.

Naar informatie van het RIVM over kinkhoestvaccinatie voor zwangere vrouwen.