Title Image

Update Corona 1 augustus 2020

Update Corona 1 augustus 2020

Beste zwangere, 

Landelijk worden de corona-maatregelen op dit moment verder afgebouwd, we zijn blij dat we weer een stapje dichterbij de zorg komen die we gewend zijn om te bieden. We zijn er echter nog niet. 

Graag wijzen we je op de basis adviezen: 

Houd bij alle zorgmomenten de Rijksoverheid en RIVM-regels in acht: 

 Kom zoveel mogelijk alleen naar je afspraken 

 Houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand 

 Hoest of nies in de elleboogplooi 

 Gebruik papieren zakdoekjes en gooi direct na gebruik weg 

 Was handen regelmatig of wrijf ze in met handalcohol 

 Bij klachten passend bij Corona alleen huisbezoeken indien medisch noodzakelijk en altijd in overleg 

 Indien in het gezin COVID-19 klachten zijn, meldt dit dan te allen tijde aan je zorgverlener. Het dan noodzakelijk om meer beschermingsmaatregelen te nemen 

 Voorkom drukte 

Zorg tijdens je zwangerschap bij je verloskundige en in het ziekenhuis De zorg rondom zwangerschap wordt weer hervat zoals voor de Corona crisis. Het is wel van belang rekening te houden met de volgende punten. 

– Om de spreekuren soepel te laten verlopen vragen we je op de afgesproken tijd naar de afspraak te komen. Kom niet “te” vroeg i.v.m. ruimte in de wachtkamer. 

– De afspraken worden weer ingepland volgens het normale schema. 

– We vragen je zoveel mogelijk alleen te komen. 

o Je mag met je partner samen naar het spreekuur komen indien dit voor jullie belangrijk is. 

 Voor het Deventer Ziekenhuis is dit een uitzondering op het algemene beleid die alleen voor de verloskunde geldt! 

o Kinderen kunnen nog niet mee naar het spreekuur. 

– Er zijn geen beperkingen meer voor bloedonderzoek. Wel is het noodzakelijk om een afspraak te maken voor het bloed prikken. 

Heb je koorts, hoest je of heb je andere symptomen mogelijk passend bij Corona. Of heeft een van je gezinsleden (kinderen/partner) deze klachten dan vragen wij je niet naar de praktijk te komen maar vooraf te bellen en te overleggen wat het beste is om op dat moment te doen. 

De voorlichtingsavonden van Geboortezorg Salland over de bevalling, de kraamtijd en de borstvoeding kunnen door de groepsgrootte nog niet worden hervat. Deze voorlichting is echter wel online te volgen via de website van Geboortezorg Salland. https://geboortezorgsalland.nl/online-voorlichting/ 

Echo’s in de zwangerschap De echo’s in de zwangerschap worden weer via het normale schema gemaakt. Dit betekent dat de volgende echo’s worden gemaakt indien er geen andere bijzonderheden/risicofactoren zijn: 

– 8 weken: (indien indicatie) vitaliteitsecho 

– 10-12 weken: termijnecho 

– 19 weken: SEO of GUO, structureel echoscopisch onderzoek 

– 35 weken: liggingsecho + evt. groei 

Bij de echo’s gelden de volgende voorwaarden: 

– Je partner mag mee naar de echo. Geen andere personen dan je partner (uitzondering geldt voor mensen uit hetzelfde huishouden bijvoorbeeld als je nog thuis woont bij je moeder). 

o Kinderen mogen niet mee naar de echo. 

– Kom op tijd, maar niet te vroeg i.v.m. ruimte in de wachtkamer. 

– Je kan er weer voor kiezen om een afspraak te maken voor een pretecho. Hiervoor mag je indien gewenst een afspraak maken. Houdt hierbij ook rekening met de bovengenoemde punten. 

Zorg tijdens je bevalling: De zorg tijdens je bevalling vindt plaats zoals je van ons gewend bent of van ons verwacht. Is het bij je bevalling in het ziekenhuis voor jou van belang om meer dan 1 persoon mee te nemen ter ondersteuning van jou, dan is dit vanaf nu weer mogelijk. In verband de beperkte ruimte van het verloscomplex en daarmee het extra risico wat meer aanwezigen meebrengt voor personeel en andere patiënten is het belangrijk om hier goede keuzes in te maken. Overleg van tevoren met jouw zorgverlener wat we hierin voor jou kunnen betekenen. 

Kraamzorg Vanuit de kraamzorg is er hier uitgebreide informatie te vinden. Belangrijke punten om in acht te nemen: 

– Vanuit de kraamzorg zal er tijdens je zwangerschap weer een intake thuis gedaan worden volgens het normale beleid. Op verzoek of bij klachten mogelijk passend bij Corona kan er nog steeds gekozen worden voor een telefonische afspraak. 

– De verloskundige komt na je bevalling weer bij jullie thuis voor de kraamvisite. 

o Gezien het aantal maximaal bezoeken op een dag kan het zijn dat sommige kraamvisites wel telefonisch plaatsvinden, dit gaat altijd in overleg met jullie. 

– Tijdens de kraamperiode is kraamvisite weer mogelijk, wel op 1.5 meter afstand. 

o Uiteraard geldt dat bezoek alleen welkom is als ze geen klachten hebben die kunnen passen bij Corona. 

o Waar mogelijk de kraamvisite plannen als de kraamverzorgende niet aanwezig is. 

– Tijdens de kraamperiode wordt er niet gewisseld van kraamverzorgende, tenzij op verzoek van jullie. 

– De hielprik en de gehoorscreening vindt weer volgens het normale beleid plaats in de kraamperiode. 

Nogmaals: voor spoedzorg zijn de verloskundige en gynaecoloog altijd bereikbaar. De verloskundige komt zo nodig ook gewoon bij je thuis of je kunt voor een extra controle naar het ziekenhuis komen. 

Meer informatie: 

We snappen dat deze periode in je zwangerschap ook kan zorgen voor veel vragen. De meest gestelde vragen vind je hier beantwoord. Zijn je vragen hier niet mee beantwoord of heb je vragen specifiek voor deze regio of je eigen zorgverlener neemt dan per telefoon of mail contact met je verloskundige of gynaecoloog op. 

Houd vol, we zijn goed op weg! 

Vriendelijke groet, 

Namens het hele team van verloskundigen, echoscopisten, kraamverzorgenden, verpleegkundigen, gynaecologen en het Deventer Ziekenhuis 

IGO Geboortezorg Salland